Odcinek drogi wojewódzkiej nr 560 objęty opracowania przebiega w całości w województwie kujawsko - pomorskim, na terenie powiatu rypińskiego i gminy Rypin.

WARIANTY NA TOPOGRAFIIPrzedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa obwodnicy miasta Rypina opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”. Będzie ona polegała na budowie drogi wojewódzkiej klasy G wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Podstawowe cele inwestycji to:
 • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej,
 • odciążenie miejscowości Rypin od ruchu tranzytowego,
 • poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji
 • poprawa komfortu podróżowania oraz skrócenie czasu przejazdu,
 • poprawa warunków środowiskowych, w tym poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i zmniejszenie liczby wypadków drogowych,
 • zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza wywoływanego ruchem pojazdów przez miasto,
 • zwiększenie przepustowości skrzyżowań.
Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:
 • budowę drogi wojewódzkiej nr 560,
 • budowę skrzyżowań z drogami publicznymi,
 • przebudowę dróg innych kategorii,
 • budowę dróg dojazdowych, obsługujących ruch lokalny,
 • budowę obiektów inżynierskich,
 • budowę systemu odwodnienia dróg,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę nowej infrastruktury technicznej,
 • wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę niezbędnych urządzeń ochrony środowiska,
 • wycinkę kolidujących drzew oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów.

Licznik wszystkich odwiedzin: 36135, na tej stronie było: 1561 odwiedzin